Årsmötet 2017

Måndag 13 mars samlades ett tjugotal medlemmar i Rallcos lokaler för att hålla årsmöte i Skånes Veteranflygförening. Själva årsmötesförhandlingarna klarades av relativt snabbt med viss ommöblering i styrelsen:
I och med att Fredrik Spong hade aviserat sin avgång som ordförande så klev Jack Ljungberg upp från suppleant till ordförande, Ingvar Ahlström omvaldes som ordinarie ledamot och Paul Pinato samt Mattias Jönsson valdes in som suppleanter på ett år.

2017 års styrelse i SVFF ser alltså ut såhär:

  • Jack Ljungberg, ordförande
  • Siv Rönne, kassör
  • Ingvar Ahlström, kassör
  • Paul Pinato, suppleant
  • Mattias Jönsson, suppleant

Efter årsmötesförhandlingarna svepte Simone Aaberg Kaern in som en vårvind och höll ett helt fantastiskt föredrag där hon inte bara berättade hur det egentligen gick till bakom kulisserna när hon flög till Kabul i sin Colt och turbulensen kring hennes tilltänkta bataljmåleri för det danska försvaret, utan även hur man förhandlar sig till några timmars jaktflygutbildning av svenska flygvapnet!

Stort tack till Rallco för lån av lokal, till Simone – och självklart till alla andra som närvarade!

(Bilder hittar du här!)

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2017

Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Här är dagordningen för Årsmötet:

 

Dagordning SVFF Årsmöte 2017

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§6. Justering av röstlängd

§7. Föredragning av styrelsens årsberättelse jämte ekonomisk redovisning

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Val av ordförande på ett år

§11. Val av en styrelsesledamot på två år

§12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

§13. Val av en revisor på ett år

§14. Val av en revisorssuppleant på ett år

§15. Val av två valberedare

§16. Förslag från styrelsen

§17. Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast två  veckor före årsmötet.

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Årsmöte OBS nytt datum 13/3

Pga bokningsstrul med vår Gästtalare måste vi byta dag.

nytt datum är 13/3

samma plats, samma tid, lika kul!!

 

Hej
Dags för årsmöte.

Datum: 2017-03-13
Tid:18:00
Plats: Rallco Malmö
Adress: Lundavägen 147

Agenda
-Årsmötesförhandlingar
– Spännande Föredrag

Fika serveras

Motioner styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet.

Välkommna
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte OBS nytt datum 13/3

SVFF Höst fly-in

Glöm inte Fly In på >Lördag 24/9
Plats Höganäs ESMH
Tid 12:00 -> sent
Pytt serveras till självkostnad och SVFF bjuder på middag.

Anmälan till sivronne@gmail.com

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för SVFF Höst fly-in

Avrostning 1a Maj

Hej alla.
På söndag är det dags!
Den årliga Avrostningen.
Navrutten är hemlig fram till briefingen i Öyvinds hangar 09:00 i Eslöv. Nu är vi 16 maskiner till avrostningen och 27 personer anmälda till lunchen.
Alla betalande medlemmar blir bjudna på lunch och fika, medan icke medlemmar får äta och fika till självkostnadspris.
Välkomna
Styrelsen
Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Avrostning 1a Maj

Ny hemsida!

Välkommen till SVFFs nya hemsida!

Det är väldigt mycket (faktiskt det mesta!) kvar att föra över från den gamla hemsidan, men för att det ska hända något är det lika bra att sätta igång…

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar