Välkommen till Skånes Veteranflygförening!


P g a rådande pandemi håller vi aktiviteterna på en mycket låg nivå.


Vi är inte en flygklubb i traditionell mening, utan mer ett nätverk för att samla flygare som brinner för att flyga, renovera och bygga äldre flygplan.

Våra gemensamma aktiviteter innefattar bl a en årlig ”avrostningsflygning”, en årlig veteranflygträff och månatliga pubkvällar. Med jämna mellanrum ger vi oss iväg på utflykter inom och utom landet, tänder grillen eller anordnar kurser.

Med andra ord: Riktiga flygplan – riktigt kul!