Höst-flyin 22 september

Lördag 22 september samlas vi för höst-flyin hos Per Hallin på Lilla Wragerup!

Veteranflyg-pyttipanna, landningstävling, många sannolika historier och på kvällen blir det partaj!

Detaljerna finns här – och observera att sista dag för anmälan till middagen på kvällen är 17 september!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höst-flyin 22 september

Årsmötet – 12 mars 2018!

Dags för årsmöte med sedvanlig fika och föredrag!

Tid: Måndag 2018-03-12 kl 18:00
Plats: RALLCO AB, Lundavägen 147, Malmö

Glöm inte att betala in medlemsavgiften på 100kr till BG 5517-0989 och se till att skriva ditt namn i meddelandfältet!

Hur man blir medlem kan man läsa här!

Hjärtligt välkomna!

hälsar

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet – 12 mars 2018!

Fly-in:et inställt!

Det tidigare annonserade fly-in:et är inställt på grund av ruskig väderprognos!

Vi återkommer med info om kommande aktiviteter.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fly-in:et inställt!

Årsmötet 2017

Måndag 13 mars samlades ett tjugotal medlemmar i Rallcos lokaler för att hålla årsmöte i Skånes Veteranflygförening. Själva årsmötesförhandlingarna klarades av relativt snabbt med viss ommöblering i styrelsen:
I och med att Fredrik Spong hade aviserat sin avgång som ordförande så klev Jack Ljungberg upp från suppleant till ordförande, Ingvar Ahlström omvaldes som ordinarie ledamot och Paul Pinato samt Mattias Jönsson valdes in som suppleanter på ett år.

2017 års styrelse i SVFF ser alltså ut såhär:

  • Jack Ljungberg, ordförande
  • Siv Rönne, sekreterare
  • Ingvar Ahlström, kassör
  • Paul Pinato, suppleant
  • Mattias Jönsson, suppleant

Efter årsmötesförhandlingarna svepte Simone Aaberg Kaern in som en vårvind och höll ett helt fantastiskt föredrag där hon inte bara berättade hur det egentligen gick till bakom kulisserna när hon flög till Kabul i sin Colt och turbulensen kring hennes tilltänkta bataljmåleri för det danska försvaret, utan även hur man förhandlar sig till några timmars jaktflygutbildning av svenska flygvapnet!

Stort tack till Rallco för lån av lokal, till Simone – och självklart till alla andra som närvarade!

(Bilder hittar du här!)

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2017

Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Här är dagordningen för Årsmötet:

 

Dagordning SVFF Årsmöte 2017

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§6. Justering av röstlängd

§7. Föredragning av styrelsens årsberättelse jämte ekonomisk redovisning

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Val av ordförande på ett år

§11. Val av en styrelsesledamot på två år

§12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

§13. Val av en revisor på ett år

§14. Val av en revisorssuppleant på ett år

§15. Val av två valberedare

§16. Förslag från styrelsen

§17. Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast två  veckor före årsmötet.

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler