Flygplanen

Flygplanen inom Skånes Veteranflygförening är samtliga privatägda och flygs, renoveras och underhålls av föreningens medlemmar.

« 2 av 2 »