Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Här är dagordningen för Årsmötet:

 

Dagordning SVFF Årsmöte 2017

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§6. Justering av röstlängd

§7. Föredragning av styrelsens årsberättelse jämte ekonomisk redovisning

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Val av ordförande på ett år

§11. Val av en styrelsesledamot på två år

§12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

§13. Val av en revisor på ett år

§14. Val av en revisorssuppleant på ett år

§15. Val av två valberedare

§16. Förslag från styrelsen

§17. Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast två  veckor före årsmötet.

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Årsmöte OBS nytt datum 13/3

Pga bokningsstrul med vår Gästtalare måste vi byta dag.

nytt datum är 13/3

samma plats, samma tid, lika kul!!

 

Hej
Dags för årsmöte.

Datum: 2017-03-13
Tid:18:00
Plats: Rallco Malmö
Adress: Lundavägen 147

Agenda
-Årsmötesförhandlingar
– Spännande Föredrag

Fika serveras

Motioner styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet.

Välkommna
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte OBS nytt datum 13/3

SVFF Höst fly-in

Glöm inte Fly In på >Lördag 24/9
Plats Höganäs ESMH
Tid 12:00 -> sent
Pytt serveras till självkostnad och SVFF bjuder på middag.

Anmälan till sivronne@gmail.com

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för SVFF Höst fly-in

Avrostning 1a Maj

Hej alla.
På söndag är det dags!
Den årliga Avrostningen.
Navrutten är hemlig fram till briefingen i Öyvinds hangar 09:00 i Eslöv. Nu är vi 16 maskiner till avrostningen och 27 personer anmälda till lunchen.
Alla betalande medlemmar blir bjudna på lunch och fika, medan icke medlemmar får äta och fika till självkostnadspris.
Välkomna
Styrelsen
Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Avrostning 1a Maj

Ny hemsida!

Välkommen till SVFFs nya hemsida!

Det är väldigt mycket (faktiskt det mesta!) kvar att föra över från den gamla hemsidan, men för att det ska hända något är det lika bra att sätta igång…

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar