Föreningen

Skånes Veteranflygförening, SVFF, är en ideell förening för flygare med flygplan av äldre snitt, d v s det vi allmänt kallar för ”veteranflygplan”. Som ”äldre” klassificerar vi alla konstruktioner med 50 år eller mer på nacken.

SVFF är inte en flygklubb i vanlig bemärkelse, utan mer en social samlingspunkt för veteranflygare. Vi äger inga flygplan, lokaler eller liknande, utan var och en bidrar egentligen bara med sin person. De flygplan som finns inom föreningen är uteslutande privatägda.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen som vanlig flygning tillsammans eller i form av  gemensamma utflykter till t ex fly-in runt om i landet. Vi anordnar ett antal interna träffar per år och slår oss också ofta ihop med andra föreningar som t ex den danska KZ-klubben. Första fredagen i månaden har vi också som tradition att träffas på Inferno i Lund för att ta en öl och äta en bit mat.